{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

鏡面皮套設定說明

此款鏡面皮套,闔蓋時可顯示時間、訊息和休眠,但接聽電話、查看訊息等,仍需掀蓋操作,無法透過鏡面使用喔!
 
【iPhone系統不支援此APP功能及下載】
 


 
1.下載APK並開啟安裝
下載魔鏡APK
 
 
2.至手機設定>安全性>未知的來源>打勾允許
 

 
3.依指示設定喜歡的顯示模式即可
 ©2019 Cloud Shop殼老爹